THƯỚC QUANG

Thước quang Fagor Loại M

Thước quang Fagor Loại M

Thước quang Fagor Loại C

Designed for applications on standard machines of up to 3040 mm of measuring length. With reference marks every 50 mm or distance-coded and connector built into the reader head.

 

Measuring lengths in millimeters

220 • 270 • 320 • 370 • 420 • 470 • 520 • 620 • 720 • 770 • 820 • 920 • 1020 • 1140 • 1240 • 1340 • 1440 • 1540 • 1640 • 1740 • 1840 • 1940 • 2040 • 2240 • 2440 • 2640 • 2840 • 3040

- See more at: https://www.fagorautomation.com/en/product/feedback-systems/linear-and-rotary-encoders-standard-range/standard-range/ct-cot/#sthash.dek1B8Ah.dpuf

Thước quang Fagor Loại C

Thước quang Fagor Loại F

Thước quang Fagor Loại F

LS 688C

LS 688C

Thước Quang SENC 150

Thước Quang SENC 150

Thước Quang SENC 50

Thước Quang SENC 50

Thước quang JCXE5

Thước quang JCXE5

Thước quang JCXF5

Thước quang JCXF5

Thước quang JCXE1

Thước quang JCXE1

Thước quang JCXF1

Thước quang JCXF1

Thước quang JCXG5

Thước quang JCXG5

Thước Quang loại KA300

Thước Quang loại KA300

Thước Quang loại KA500

Thước Quang loại KA500

Thước Quang loại KA600

Thước Quang loại KA600

Thước Quang Mitutoyo AT

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại thước quang Mitutoyo- Xuất xứ Nhật Bản: Incremental scale unit
AT models -sealed type
AT103, AT116, AT113, AT112, AT181, AT402E, AT203, AT216-T / AT216-TL, AT211
ABSOLUTE scale unit AT715, AT300, AT500

Thước Quang Mitutoyo AT

Thước Quang Mitutoyo ST

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại thước quang Mitutoyo- Xuất xứ Nhật Bản: ST models -exposed type-
ST36, ST24 / ST44, ST422 / ST46

Thước Quang Mitutoyo ST

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Chúng tôi trên
  • Hướng dẫn mua hàng
  • Thông tin thanh toán
  • Giao hàng và Nhận hàng
  • Chính sách bảo trì, bảo hành
  • Chính sách bán hàng
  • Chính sách bảo mật thông tin